Deyrta iyo xiliga qoobaha ayaa ka dhignaan kara inaad safarto aadna guryaha kula kulanto saaxiibada iyo qoyska. Tilmaamahaan ayaa naga caawinaaya ilaalinta badqabka dhexdeena si aan iskaga ilaalino COVID-19.

Caafimaadka dhimirka iyo Dareenka

Cómo puedes recibir apoyo para ti y los tuyos

Caafimaadka dhimirka iyo Dareenka
Khadka caawimaada gobalka iyo kan deegaanka

Haddii aad qaaday COVID-19 ama dabkii kaymaha ee ka kacay Oregon, waxaa jira khayraad iyo taageero adiga iyo qaraabadaada u diyaar ah

Caafimaadka dhimirka iyo Dareenka
Qaababka loo daryeeloQaababka loo daryeelo

Find care in your community

Caafimaadka dhimirka iyo Dareenka
Madoow iyo Afrikaan Ameerikaan
Caafimaadka dhimirka iyo Dareenka
Latino/Latina iyo Hispanic
Caafimaadka dhimirka iyo Dareenka
Aasiyaan Ameerikaan
Caafimaadka dhimirka iyo Dareenka
LGBTQIA+
Caafimaadka dhimirka iyo Dareenka
Shabakada dadka isku faca ah
Caafimaadka dhimirka iyo Dareenka
Hindi Ameerikaan/Alaska natives
Caafimaadka dhimirka iyo Dareenka
Dadka heerarka waawayn
Caafimaadka dhimirka iyo Dareenka
Taageerada dhalinta, kurayda iyo qoysaska

Find support near you

Caafimaadka dhimirka iyo Dareenka
Portland MetroPortland Metro
Caafimaadka dhimirka iyo Dareenka
Waqooyiga OregonWaqooyiga Oregon
Caafimaadka dhimirka iyo Dareenka
Bartamaha OregonBartamaha Oregon
Caafimaadka dhimirka iyo Dareenka
Bariga OregonBariga Oregon