Kể từ ngày 27 Tháng Tám, 2021: Do sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 và nhập viện, tất cả mọi người ở Oregon đều phải đeo khẩu trang trong tất cả các không gian công cộng trong nhà và hầu hết các khu vực ngoài trời.

Giữ an toàn cho bản thân và người thân

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi về vắc-xin và cách bảo vệ gia đình quý vị khỏi COVID-19.

Vắc-xin COVID-19