Tính đến ngày 20 Tháng Sáu, 2022: Mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên ở Oregon đủ điều kiện chích vắc-xin COVID-19 miễn phí. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này cho các phụ huynh và gia đình.

Giữ an toàn cho bản thân và người thân

Hướng dẫn mới nhất