Kể từ ngày 1 Tháng Năm, 2023: Các viên chức y tế cộng đồng của Oregon đã gỡ bỏ một số biện pháp ứng phó với COVID-19 do tình huống khẩn cấp liên bang đã kết thúc. Tìm hiểu thêm về các thay đổi mới nhất tại đây.

Tìm các dịch vụ

Tiếp cận hỗ trợ trong cộng đồng của quý vị, có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ, để giúp giữ an toàn cho quý vị và những người thân yêu của quý vị.

Hỗ trợ Cộng đồng
Nhà ở

Tìm hiểu thêm
Hỗ trợ Cộng đồng
Thực phẩmTìm hiểu thêm