Kể từ ngày 1 Tháng Năm, 2023: Các viên chức y tế cộng đồng của Oregon đã gỡ bỏ một số biện pháp ứng phó với COVID-19 do tình huống khẩn cấp liên bang đã kết thúc. Tìm hiểu thêm về các thay đổi mới nhất tại đây.

Thực phẩm

Tiếp cận Dịch vụ Thực phẩm

Quý vị cần thực phẩm? Có thêm nguồn hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu của quý vị.

Một số cơ quan và tổ chức công cộng đang cung cấp thực phẩm và các bữa ăn miễn phí.

SNAP (còn được gọi là tem phiếu thực phẩm)

WIC (Chương trình Dinh dưỡng Bổ sung Đặc biệt dành cho Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em)

Meals on Wheels Yêu cầu Bữa ăn Trực tuyến

Công cụ Tìm kiếm Bữa ăn của Ngân hàng Thực phẩm Oregon

Các học khu đang cung cấp bữa sáng và bữa trưa miễn phí cho trẻ em:

Bản đồ các Địa điểm Bữa ăn của Chương trình Bữa ăn Mùa hè của Oregon

COVID-19 Các Nguồn trợ giúp về Thực phẩm

Thông tin về bữa ăn của Học khu Công lập Portland

Các cư dân Oregon có thể sử dụng các quyền lợi SNAP để thanh toán cho các thực phẩm được giao từ Amazon và Walmart - phí giao hàng và các chi phí phi thực phẩm khác không được chi trả.

Thí điểm Mua hàng Trực tuyến USDA

Partners for a Hunger-Free Oregon Pandemic EBT (P-EBT)