Kể từ ngày 1 Tháng Năm, 2023: Các viên chức y tế cộng đồng của Oregon đã gỡ bỏ một số biện pháp ứng phó với COVID-19 do tình huống khẩn cấp liên bang đã kết thúc. Tìm hiểu thêm về các thay đổi mới nhất tại đây.

Chính sách về Quyền riêng tư của Trang web

Chỉnh sửa lần cuối: 2021-03-22

Các Điều khoản và Điều kiện

Cảm ơn quý vị đã truy cập trang web An toàn + Mạnh mẽ (“Trang web”), do Oregon Health Authority (Cơ quan Quản lý Sức khỏe Oregon) của Tiểu bang Oregon cung cấp cho quý vị (“OHA”). OHA tôn trọng và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của quý vị thông qua việc tuân thủ chính sách này của chúng tôi.

Vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu các chính sách và hoạt động của chúng tôi liên quan đến thông tin của quý vị và cách chúng tôi sẽ xử lý thông tin đó. Nếu quý vị không đồng ý với các chính sách và hoạt động của chúng tôi, lựa chọn của quý vị là không sử dụng Trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập Trang web, quý vị chấp nhận các điều khoản và điều kiện này mà không có giới hạn nào.

Chính sách này áp dụng cho các thông tin mà chúng tôi thu thập:

 • Trên trang Web này.
 • Trong email, tin nhắn văn bản và các tin nhắn điện tử khác giữa quý vị và Trang web này.

Nó không áp dụng cho thông tin được thu thập bởi:

 • Chúng tôi ngoại tuyến hoặc thông qua bất kỳ phương tiện nào khác, bao gồm trên bất kỳ trang web nào khác được điều hành bởi OHA hoặc bất kỳ bên thứ ba nào; hoặc
 • Bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm thông qua bất kỳ ứng dụng hoặc nội dung nào có thể liên kết đến hoặc có thể truy cập được từ Trang web.

Không giới hạn bất kỳ điều nào đã nêu ở trên, Trang web này dành cho các cư dân của Oregon và nội dung của Trang web được cung cấp dưới dạng “như hiện có” mà không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù là rõ ràng hay ẩn ý, bao gồm các bảo đảm ngầm định về khả năng bán hàng, độ phù hợp với một mục đích cụ thể, hoặc không vi phạm. Quý vị đồng ý rằng quý vị giữ vô hại và miễn bồi thường cho Tiểu bang Oregon và các cơ quan và viên chức của tiểu bang khỏi và chống lại bất kỳ thiệt hại nào dựa trên việc quý vị sử dụng nội dung của Trang web này.

Trẻ em Dưới 13 Tuổi

Trang web không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Không trẻ em nào dưới 13 tuổi có thể cung cấp bất kỳ thông tin nào cho Trang web. Chúng tôi không chủ tâm thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu quý vị dưới 13 tuổi, không sử dụng hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào trên Trang web này. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập hoặc nhận thông tin cá nhân từ một trẻ em dưới 13 tuổi mà không có xác minh sự đồng ý của phụ huynh, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó. Nếu quý vị cho rằng chúng tôi có thể có bất kỳ thông tin nào từ hoặc về một trẻ em dưới 13 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@safestrongoregon.org.

Liên kết đến các Trang web Khác - Tuyên bố miễn trách nhiệm

Trang web này cung cấp các liên kết đến các trang web khác để tạo sự thuận tiện cho các nhóm đối tượng của chúng tôi. Trang web bao gồm các liên kết đến các trang web do các cơ quan chính phủ khác, các tổ chức phi lợi nhuận và các doanh nghiệp tư nhân điều hành. Khi quý vị sử dụng một trong các liên kết này, quý vị không còn ở trên Trang web này nữa và Thông báo về Quyền riêng tư này sẽ không được áp dụng. Khi quý vị liên kết đến một trang web khác, quý vị phải tuân theo chính sách về quyền riêng tư của trang web đó.

Khi quý vị nhấp vào liên kết đến một trong những trang web này, Tiểu bang Oregon hay bất kỳ cơ quan, viên chức hoặc nhân viên nào của Tiểu bang Oregon đều không đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính kịp thời của bất kỳ thông tin nào được các trang web bên ngoài này công bố, cũng như xác nhận bất kỳ nội dung, quan điểm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được liên kết từ các hệ thống này và không bên nào trong số các bên kể trên có thể bị buộc chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do phụ thuộc vào tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính kịp thời của thông tin của các trang web đó. Các phần của thông tin đó có thể không chính xác hoặc không cập nhật. Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào dựa vào bất kỳ thông tin nào thu thập được từ các hệ thống và trang web bên ngoài này sẽ tự chịu trách nhiệm với rủi ro của mình.

Thông Tin Được Thu Thập Tự Động Khi Quý Vị Truy Cập Trang Web Này

Nếu quý vị lướt qua hoặc tải xuống thông tin trong khi quý vị truy cập vào Trang web này, chúng tôi chỉ thu thập và lưu trữ dữ liệu tiêu chuẩn được thu thập bởi hầu hết các phần mềm máy chủ web. Thông tin đó là:

 1. Địa chỉ Internet Protocol (IP) được sử dụng cho việc kết nối của quý vị (nhưng không phải địa chỉ email của quý vị). Địa chỉ IP là một số định danh được chỉ định cho nhà cung cấp dịch vụ internet của quý vị hoặc trực tiếp cho máy tính của quý vị. Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP để phản hồi yêu cầu trình duyệt của quý vị. Ví dụ: 122.125.36,42
 2. Tên miền được gán cho địa chỉ IP của quý vị (nếu có). Ví dụ: somename.com
 3. Loại trình duyệt và hệ điều hành được sử dụng. Ví dụ: Mozilla/4.0 (tương thích; MSIE 4.01; Windows NT; IE4WDUS-1998101501)
 4. Ngày và giờ quý vị đã truy cập trang web này
 5. Các trang web hoặc dịch vụ mà quý vị đã truy cập tại Trang web này
 6. Trang web quý vị đã truy cập trước khi đến Trang web này. (Lưu ý: điều này được đưa vào để có thể thực hiện được phân tích tóm tắt về cách các khách ghé thăm Trang web của chúng tôi, ví dụ từ một công cụ tìm kiếm, từ một liên kết trên một trang web khác, v.v.)

Chúng tôi không theo dõi các lựa chọn điều hướng của từng người dùng. Tuy nhiên, chúng tôi sử dụng các tóm tắt thông tin được liệt kê ở trên mà chúng tôi thu thập tự động để xác định:

 • Những nhóm nào là người dùng thường xuyên nhất của chúng tôi (mục 2 ở trên) để hướng nội dung của chúng tôi đến đúng mục tiêu hơn cho người dùng
 • Những trình duyệt nào đang được sử dụng trên Trang web của chúng tôi để xác định những kỹ thuật chúng tôi nên sử dụng để phát triển các trang web hoạt động tương thích với các loại trình duyệt khác nhau (mục 3 ở trên)
 • Mức độ thường xuyên các trang của chúng tôi được truy cập (mục 5 ở trên)
 • Lưu lượng truy cập từ tên tổ chức, chẳng hạn như công cụ tìm kiếm hướng mọi người đến Trang web (mục 6 ở trên)

Các công nghệ chúng tôi sử dụng để thu thập dữ liệu tự động này có thể bao gồm:

 • Cookies (hoặc cookies của trình duyệt). Cookie là một tệp nhỏ được đặt vào ổ cứng của máy tính của quý vị. Quý vị có thể từ chối chấp nhận cookie của trình duyệt bằng cách kích hoạt cài đặt thích hợp trên trình duyệt của quý vị. Tuy nhiên, nếu quý vị lựa chọn cài đặt này, quý vị có thể không truy cập được vào một số phần của Trang web của chúng tôi. Trừ khi quý vị đã điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để nó từ chối sử dụng cookie, hệ thống của chúng tôi sẽ cấp cookie khi quý vị dùng trình duyệt của quý vị để đến Trang web của chúng tôi.
 • Web Beacon. Các trang trên Trang web của chúng tôi có thể chứa các tệp điện tử nhỏ được gọi là web beacon (còn được gọi là clear gifs, pixel tags, và single-pixel gifs) cho phép OHA, chẳng hạn, đếm số lượng người dùng đã truy cập các trang đó hoặc/và các thống kê trang web liên quan (ví dụ: ghi lại mức độ phổ biến của nội dung trang web nhất định và xác minh tính toàn vẹn của hệ thống và máy chủ).
 • Google Analytics. Chúng tôi sử dụng một công cụ có tên "Google Analytics" để thu thập thông tin về việc sử dụng Trang web này. Google Analytics thu thập các thông tin như mức độ thường xuyên người dùng truy cập Trang web này, những trang họ truy cập khi làm như vậy và những trang web nào khác mà họ đã sử dụng trước khi đến với Trang web này. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin nhận được từ Google Analytics để cải thiện Trang web này. Google Analytics chỉ thu thập địa chỉ IP được chỉ định cho quý vị vào ngày quý vị truy cập Trang web này, thay vì tên của quý vị hoặc thông tin nhận dạng khác. Chúng tôi không kết hợp các thông tin thu thập được thông qua việc sử dụng Google Analytics với thông tin nhận dạng cá nhân. Mặc dù Google Analytics tạo một cookie vĩnh viễn trên trình duyệt web của quý vị để xác định quý vị là người dùng duy nhất vào lần tiếp theo quý vị truy cập Trang web này, cookie không thể được sử dụng bởi bất kỳ ai ngoài Google. Khả năng của Google sử dụng và chia sẻ thông tin do Google Analytics thu thập về các lượt truy cập của quý vị vào Trang web này bị hạn chế bởi Điều khoản Sử dụng Google Analytics và Chính sách về Quyền riêng tư của Google. Quý vị có thể ngăn Google Analytics nhận biết quý vị khi truy cập lại vào Trang web này bằng cách tắt cookie trên trình duyệt của quý vị.
 • Ad Retargeting (Đeo bám Quảng cáo). Chúng tôi sử dụng các dịch vụ để quảng cáo Trang web An toàn + Mạnh mẽ trên Internet, bao gồm nhưng không nhất thiết chỉ gồm Google Marketing Platform và Facebook Pixel. Các dịch vụ này sẽ hiển thị quảng cáo có liên quan trên các dịch vụ của họ được điều chỉnh cho phù hợp với quý vị dựa trên những phần nào của Trang web An toàn + Mạnh mẽ mà quý vị đã xem bằng cách đặt cookie trên máy tính hoặc thiết bị của quý vị hoặc sử dụng web pixel. CÁC DỊCH VỤ NÀY KHÔNG NHẬN DẠNG QUÝ VỊ HOẶC CẤP QUYỀN TRUY CẬP CHO QUÝ VỊ HOẶC THIẾT BỊ CỦA QUÝ VỊ BẰNG BẤT KỲ CÁCH NÀO. Cookies, các điểm ảnh của web được sử dụng để thông báo “Người này đã truy cập trang này, vì vậy hãy hiển thị cho họ những quảng cáo liên quan đến trang đó.” Các dịch vụ này cho phép chúng tôi điều chỉnh hoạt động tiếp thị của mình để phù hợp hơn với nhu cầu của quý vị và chỉ tạo các quảng cáo phù hợp với quý vị.

Nếu quý vị không muốn tham gia vào việc sử dụng Google Marketing Platform của chúng tôi, quý vị có thể chọn không tham gia bằng cách truy cập vàoTrình Quản lý Tùy chỉnh Quảng cáo của Google.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về chức năng Facebook pixelkiểm soát cách thông tin về quý vị được sử dụng để cá nhân hóa các quảng cáomà quý vị nhìn thấy.

Tiết lộ công khai

Tất cả thông tin trên Trang web này là một hồ sơ công khai trừ khi có quy định miễn trừ trong luật. ORS Chương 192 bao gồm Luật Hồ sơ Thông tin Đại chúng của Oregon.

Ở tiểu bang Oregon, luật pháp tồn tại để đảm bảo rằng chính phủ luôn cởi mở và công chúng có quyền tiếp cận các hồ sơ và thông tin phù hợp do chính quyền tiểu bang sở hữu. Đồng thời, cũng có các ngoại lệ đối với quyền tiếp cận hồ sơ công khai của công chúng dựa trên quyền riêng tư của cá nhân. Cả luật tiểu bang và liên bang đều đưa ra các trường hợp ngoại lệ. Chúng tôi có thể yêu cầu thông tin nhận dạng cá nhân từ quý vị để cung cấp các dịch vụ được yêu cầu, nhưng thông tin đó sẽ được xử lý như khi trực tiếp đến văn phòng chính phủ.

Vì mục đích bảo mật website và để đảm bảo rằng Trang web này tiếp tục có sẵn cho tất cả người dùng, Trang web này có thể giám sát lưu lượng mạng nhằm xác định các hành vi trái phép để tải lên hoặc thay đổi thông tin, hoặc để gây ra thiệt hại. Nếu việc giám sát về bảo mật cho thấy bằng chứng về khả năng lạm dụng hoặc hoạt động tội phạm, nhân viên của Trang web có thể cung cấp kết quả giám sát đó cho các quan chức phù hợp. Ngoại trừ các cuộc điều tra của cơ quan hành pháp được cho phép, không có nỗ lực nào được thực hiện để định danh người dùng cá nhân hoặc thói quen sử dụng của họ. Những nỗ lực trái phép để tải lên thông tin hoặc thay đổi thông tin trên dịch vụ này đều bị nghiêm cấm và có thể bị trừng phạt theo luật tiểu bang và luật liên bang, bao gồm Đạo luật về Lạm dụng và Lừa đảo Máy tính năm 1986 và Đạo luật Bảo vệ Cơ sở Hạ tầng Thông tin Quốc gia năm 1996.

Thông tin cá nhân và không tiết lộ

"Thông tin cá nhân" là thông tin về một người có thể được sử dụng để định danh cá nhân đó dễ dàng, chẳng hạn như tên, địa chỉ và số điện thoại của người đó. Thông tin cá nhân đó có thể được miễn tiết lộ nếu việc tiết lộ sẽ cấu thành một hành vi xâm phạm quyền riêng tư một cách bất hợp lý trong các hoàn cảnh. Tên miền hoặc địa chỉ Internet Protocol (IP) không được coi là thông tin cá nhân theo luật của Oregon. Hầu hết thông tin do chính quyền tiểu bang thu thập được coi là công khai trừ các trường hợp được miễn trừ cụ thể. ORS Chương 192 bao gồm Luật Hồ sơ Thông tin Đại chúng của Oregon. Theo luật này, các cá nhân được phép yêu cầu các công chức không tiết lộ hồ sơ công khai có địa chỉ nhà riêng và số điện thoại của họ trong một số trường hợp nhất định. ORS 192.445 chỉ định cách yêu cầu không tiết lộ.

Email

Tất cả thông tin được thu thập thông qua Trang web này sẽ trở thành hồ sơ công khai trừ khi có quy định miễn trừ trong luật. ORS Chương 192 bao gồm Luật Hồ sơ Thông tin Đại chúng của Oregon.

Xem phần tiết lộ công khai ở trên để biết thêm thông tin về quyền riêng tư của email.

Tiết Lộ Thêm Thông Tin của Quý Vị

Ngoài các điều khoản tiết lộ cụ thể trong các phần ngay bên trên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin tổng hợp về khách truy cập của chúng tôi và thông tin không định dạng bất kỳ cá nhân nào mà không có hạn chế.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập hoặc quý vị cung cấp như được mô tả trong chính sách về quyền riêng tư này:

 • Đối với các nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà chúng tôi sử dụng để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của mình và những người bị các nghĩa vụ hợp đồng chi phối phải giữ bí mật thông tin cá nhân và chỉ sử dụng thông tin đó cho các mục đích mà vì nó chúng tôi tiết lộ cho họ.
 • Để thực hiện mục đích mà vì nó quý vị cung cấp thông tin.
 • Cho bất kỳ mục đích nào khác do chúng tôi tiết lộ khi quý vị cung cấp thông tin.
 • Với sự đồng ý của quý vị.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị:

 • Để tuân thủ bất kỳ lệnh của tòa án, luật hoặc quy trình pháp lý nào, bao gồm cả việc đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của chính phủ hoặc cơ quan pháp quy.

Nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết hoặc thích hợp để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của OHA, người dùng của chúng tôi hoặc những người khác.

Các Lựa Chọn Về Cách Chúng Tôi Sử Dụng và Tiết Lộ Thông Tin Của Quý Vị

Chúng tôi cố gắng cung cấp cho quý vị các lựa chọn liên quan đến thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi đã tạo các cơ chế để cung cấp cho quý vị quyền kiểm soát sau đối với thông tin của quý vị:

 • Theo Dõi Công Nghệ và Quảng Cáo. Quý vị có thể thiết lập trình duyệt của mình để từ chối sử dụng tất cả hoặc một số cookie của trình duyệt hoặc để cảnh báo quý vị khi cookie được gửi. Nếu quý vị vô hiệu hóa hoặc từ chối sử dụng cookie, xin lưu ý rằng một số phần của Trang web này có thể không hoạt động tốt.
 • Không Theo Dõi. Chúng tôi không theo dõi khách truy cập theo thời gian và trên các trang web của bên thứ ba và do đó không phản hồi các tín hiệu Không Theo Dõi.

Yêu Cầu Kiểm Tra Thông Tin Cá Nhân

Quý vị có quyền xem xét thông tin cá nhân mà Trang web này thu thập về quý vị. Liên hệ với đại lý cung cấp dịch vụ mà quý vị yêu cầu.

Truyền thông tin an toàn

Trang web này sử dụng phần mềm mã hóa tiêu chuẩn của ngành Secure Socket Layer (SSL) để cho phép truyền dữ liệu an toàn. URL trong trình duyệt của quý vị sẽ thay đổi thành "HTTPS" thay vì "HTTP" khi tính năng bảo mật này được gọi. Trình duyệt của quý vị cũng có thể hiển thị biểu tượng khóa hoặc chìa khóa trên thanh tác vụ để cho biết quá trình truyền thông tin an toàn được gọi. Nếu không có các chỉ số này, thông tin có thể dễ bị các bên khác đánh chặn. Thật không may, việc truyền thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân của quý vị được truyền đến Trang web của chúng tôi. Bất kỳ việc truyền thông tin cá nhân nào đều do quý vị tự chịu trách nhiệm rủi ro. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc vi phạm bất kỳ cài đặt về quyền riêng tư hoặc biện pháp bảo mật nào có trên Trang web. Hầu hết các giao tiếp email trên internet không được coi là an toàn. Nếu quý vị đang truyền các thông tin nhạy cảm, hãy cân nhắc gửi thông tin đó qua đường bưu điện hoặc liên hệ với đại lý qua điện thoại.

Tuyên bố miễn trách nhiệm về quảng cáo

Quảng cáo của các tổ chức tư nhân bị nghiêm cấm trên Trang web này. Tiểu bang Oregon không ủng hộ hoặc tài trợ cho các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin xuất hiện trên các trang web thuộc sở hữu tư nhân.

Những Thay Đổi đối với Chính Sách về Quyền Riêng Tư của Chúng Tôi

Chính sách của chúng tôi là đăng tải bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi thực hiện đối với chính sách về quyền riêng tư của mình trên trang này. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng đối với cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của người dùng, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị thông qua một thông báo trên trang chủ của Trang web. Ngày chính sách về quyền riêng tư được sửa đổi lần cuối được xác định ở đầu trang. Quý vị có trách nhiệm đảm bảo cung cấp cho chúng tôi một địa chỉ email hoạt động và có thể nhận thông tin cập nhật, đồng thời truy cập định kỳ Trang web của chúng tôi và chính sách về quyền riêng tư này để kiểm tra bất kỳ thay đổi nào.