Laga bilaabo Agoosto 27, 2021: Sabab la xariirta kor u kac ku yimid caabuqyada COVID-19 iyo dadka isbitaalka loo dhigo, qof kasta oo ku dhaqan Oregon ayaa laga doonayaa inuu xirto maaskaro markuu joogo dhammaan gudaha goobaha dadwaynaha iyo inta badan goobaha banaanka ah.

Dhawr badqabka naftaada iyo ehelkaaga

Hel jawaabaha su'aalaha ku saabsan talaallada iyo sida aad qoyskaaga uga difaacayso caabuqa COVID-19.

Talaalka COVID-19