Ma u baahan tahay caawimaad dhanka caafimaadka dhimirka ah hadda? Haddii adigga ama qof kale oo ehelkaa ah uu dhibaato qabo, kaligaa ma tihid. Wac Safe + Strong Helpline: Wac 1-800-923-HELP (4357).

Dhawr badqabka naftaada iyo ehelkaaga

Hel ilaha xogta si aad uga gudubto aafada COVID-19 si badqab leh si markaas adigga, qoyska iyo bulshadeenuba awood u lahaadaan.

Talaalka COVID-19

Vaccine Answers