Laga bilaabo Juun 20, 2022: Qof kasta oo jira 6 bilood iyo ka wayn oo ku kunool Oregon ayaa hadda u qalma talaalka bilaashka ah ee COVID-19 Ka fiiri waxa tani uga dhigan tahay waalidiinta iyo qoysaska.

Dhawr badqabka naftaada iyo ehelkaaga

Find support with

Covid 19
COVID-19

Caafimaadka dhimirka iyo Dareenka
Caafimaadka dhimirka iyo Dareenka