Dhawr badqabka naftaada iyo ehelkaaga

Hel jawaabaha su'aalaha ku saabsan talaallada iyo sida aad qoyskaaga uga difaacayso caabuqa COVID-19.

Talaalka COVID-19