Deyrta iyo xiliga qoobaha ayaa ka dhignaan kara inaad safarto aadna guryaha kula kulanto saaxiibada iyo qoyska. Tilmaamahaan ayaa naga caawinaaya ilaalinta badqabka dhexdeena si aan iskaga ilaalino COVID-19.

Find support with

Covid 19
COVID-19

Caafimaadka dhimirka iyo Dareenka
Caafimaadka dhimirka iyo Dareenka