Laga bilaabo Maajo 11, 2023, Saraakiisha Caafimaadka Dadwaynaha ee Oregon ayaa meesha ka saaray talaabooyinka kaladuwan ee gurmadka COVID-19 maadaama xaalada degdega ah ee federaalku dhammaatay. Xog badan oo ku saabsan isbadelladii ugu danbeeyay ka fiiri halkaan.

Hel adeegyada

Hel taageero laga helaayo deegaankaaga, oo lagu helaayo luuqado badan, si lagaaga caawiyo badqabka naftaada iyo ehelkaaga.

Taageerada Bulshada
Guriyaynta

Xog badan ka ogoow
Taageerada Bulshada
CuntadaCuntada