Hel adeegyada

Hel taageero laga helaayo deegaankaaga, oo lagu helaayo luuqado badan, si lagaaga caawiyo badqabka naftaada iyo ehelkaaga.

Taageerada Bulshada
Guriyaynta

Xog badan ka ogoow
Taageerada Bulshada
CuntadaCuntada