Deyrta iyo xiliga qoobaha ayaa ka dhignaan kara inaad safarto aadna guryaha kula kulanto saaxiibada iyo qoyska. Tilmaamahaan ayaa naga caawinaaya ilaalinta badqabka dhexdeena si aan iskaga ilaalino COVID-19.

Hel adeegyada

Hel taageero laga helaayo deegaankaaga, oo lagu helaayo luuqado badan, si lagaaga caawiyo badqabka naftaada iyo ehelkaaga.

Taageerada Bulshada
Guriyaynta

Xog badan ka ogoow
Taageerada Bulshada
CuntadaCuntada