Laga bilaabo Maajo 11, 2023, Saraakiisha Caafimaadka Dadwaynaha ee Oregon ayaa meesha ka saaray talaabooyinka kaladuwan ee gurmadka COVID-19 maadaama xaalada degdega ah ee federaalku dhammaatay. Xog badan oo ku saabsan isbadelladii ugu danbeeyay ka fiiri halkaan.

Khayraadka loogu talagalay dadka naafada ah

OHSU waxay soo diyaarisay liis ay ku qoran yihiin macluumaad la xiriira ilaha COVID-19 oo laxiriira dadka naafada ah, oo ay kujiraan shabakadaha, macluumaad guud, fiidiyowyo, iyo xiriirada ilaha gobolka iyo dowlada dhexe.

Oregon Deaf and Hard of Hearing Services (ODHHS) tips for communicating while wearing face coverings

ODHHS tips for Deaf people seeking medical care during COVID-19

ODHHS checklist for Deaf people when creating a hospital “go bag"

Taageerada Naafada NW ee NWDSA/ABI waxay taageerada COVID-19 siisaa dadka la nool naafada. Waxay baxshaan adeegyo lagu baxsho labadaba Ingiriis iyo Isbaanish. Si aad u hesho ilaha la heli karo iyo xogta, tababar, xog guud iyo lifaaqyada ilaha gobalka iyo federaalka booqo webseetkooda halkaan.

Kula xariir Taageerada Naafada ee NW taleefanka, wac:

503-238-0522 (Taageero Ingiriis ku baxaysa)

503-262-4029 (Taageero Isbaanish ku baxaysa)