Fall me winter a kan wewen pwe saifetan me pwan chufengen non imw fiti chienom kena me pwan family. Ekkewe ekeitin repwene kan anisikich ren ach sipwe tumunu kich me pwan ekkoch seni COVID-19.

Tumunu en me ion kewe ka tonger oupwe tumun