Laga bilaabo Maajo 11, 2023, Saraakiisha Caafimaadka Dadwaynaha ee Oregon ayaa meesha ka saaray talaabooyinka kaladuwan ee gurmadka COVID-19 maadaama xaalada degdega ah ee federaalku dhammaatay. Xog badan oo ku saabsan isbadelladii ugu danbeeyay ka fiiri halkaan.

Cuntada

Helitaanka Cunnada

Ma u baahan tahay cunto? Kheyraadyo badan ee dabooli kara baahiyahaaga.

Waxaa jira dhowr hay'ado iyo ururo dadwayne oo bixiya cunno bilaash ah iyo cunto diyaarsan oo bilaash ah.

SNAP (oo sidoo kale loo yaqaan kuubannada cuntada) (food stamps)

WIC (Barnaamijka Nafaqeynta Kabka ee Gaarka ah oo loogu talagalay Haweenka, Dhallaanka, iyo Caruurta).

Codsashada Adeeg Cunno Guri ugu Keenid oo Qatka Interneetka (Meals on Wheels)

Helaha Oregon Food Bank Food

Degmo dugsiyeedka ayaa bixinaya quraac iyo qado bilaash ah oo carruurta loogu talagalay:

Khariidadaha Cuntada Xilliga Xagaaga Oregon (Summer Meals Oregon Food Map)

Ilaha Cuntada ee COVID-19 ee degmo dugsiyeed

Macluumaadka cuntada ee Dugsiyadda Dadwaynaha ee Portland (Portland Public Schools)

Dadka reer Oregon waxay u adeegsan karaan manfacyada cuntada SNAP inay ku bixiyaan waxa ay ka iibsadaan Amazon iyo Walmart — khidmadaha keenida iyo kharashaadka kale ee cuntada aan ahayn ma bixinnayaan.

Barnaamijka Pilot Iibsiga Shabakada USDA

Partners for a Hunger-Free Oregon Pandemic EBT (P-EBT)