Deyrta iyo xiliga qoobaha ayaa ka dhignaan kara inaad safarto aadna guryaha kula kulanto saaxiibada iyo qoyska. Tilmaamahaan ayaa naga caawinaaya ilaalinta badqabka dhexdeena si aan iskaga ilaalino COVID-19.

Hel jawaabaha su’aalahaaga la xariira talaalka

Hel jawaabaha Talaalka

Haddii aad su'aalo ka qabto talaalka, waa muhiim inaad hesho jawaabta su'aalahaas. Waxaad heli kartaa jawaabo la xariira badqabka, sida talaalku u shaqeeyo, iyo goorta iyo meesha aad talaalka ka helayso.

Talaalka COVID-19
Waalidiinta iyo qoysaska

Badqabka iyo waxtarka

Are the COVID-19 vaccines safe?

Yes. The COVID-19 vaccines that are being given in Oregon are safe. The vaccines have been tested with thousands of people around the world. Black, Indigenous, Latino/a, Asian American, Pacific Islander and people of color have chosen to be part of these research studies to make sure the vaccines are safe for their communities. These tests have shown that all of the vaccines are safe, and they work to protect people from getting sick with COVID-19.

How do the vaccines work?

Like all vaccines, the COVID-19 vaccine teaches your body to fight the virus and protect you from getting sick. The vaccine is given as a shot to the upper arm. For some kinds of the vaccine, you will need to get more than one shot. Your second shot will be 3 or 4 weeks after your first. If you get this type of vaccine, it is important for you to get both shots for the vaccine to work.

Can I get COVID-19 from the vaccine?

No, you cannot get COVID-19 from the vaccine.

What is the difference between the different COVID-19 vaccines that are available?

Several manufacturers have produced safe and effective FDA-authorized vaccines. All of the vaccines have been and continue to be tested for safety, and all of them are proven to be very effective at preventing severe illness and hospitalizations.

None of the vaccines contain live COVID-19 virus, so you can’t get COVID-19 from the vaccines.

More information about the different vaccines is available on the CDC website in English, Spanish, Korean, Vietnamese and Simplified Chinese.

Learn more from the Oregon Health Authority

Ma tahay inaan qaato kuurada xoojinta talaalka?

CDC waxay ku talinaysaa in qof kasta oo jira 5 sano iyo ka wayn uu qaato kuurada xoojinta ah, ayna ku jiraan dadka difaacooda jirku daciifay qaatayna kuurada dheeraadka ah. Talaallada ayaa meel kasta laga heli karaa khubarada caafimaadkuna aad ayay ugu talinayaan:

 • Qof kasta oo jira 5 sano iyo ka wayn oo qaatay talaalka Pfizer ayaa helaaya kuurada xoojinta ah shan billood kadib kuuradooda labaad.

 • Dadka jira 50 sano iyo ka wayn oo qaatay talaalka Pfizer inuu qaataa kuurada labaad ee xoojinta ah afar billood kadib markuu qaato kuurada koobaad ee xoojinta ah.

 • Dadka jira 18 sano iyo ka wayn oo qaatay talaalka Moderna ayaa helaaya kuurada xoojinta ah shan bilood kadib kuuradooda labaad.

 • Dadka jira 50 sano iyo ka wayn oo qaatay talaalka Moderna ayaa helaaya kuurada Labaad ee xoojinta ah Afar bilood kadib kuurada koowaad ee xoojinta.

 • Dadka jira 18 sano iyo ka wayn oo qaatay talaalka Johnson & Johnson inuu qaataa kuurada xoojinta ah labo bilood kadib markuu qaato kuurada koobaad. (Talaal ka samaysan mRNA – Pfizer ama Moderna – ayaa la doorbidayaa inta badan*.)

 • Dadka jira 50 sano iyo ka wayn oo qaatay talaalka Johnson & Johnson ayaa helaaya kuurada Labaad ee xoojinta ah Afar bilood kadib kuurada koobaad ee xoojinta. Kuurada labaad ee xoojinta ah waa inay noqotaa talaalka COVID-19 ee ka samaysan mRNA (Pfizer ama Moderna).

 • Dadka difaacooda jirku liito waa inay qaataan kuuradooda xoojinta ah ugu yaraan 3 bilood kadib kuuradooda ugu danbaysay, ayna kala hadlaan dhakhtarkooda xaaladooda caafimaadka ayna akhriyaan tallooyinka kasoo baxay Maamulka Caafimaadka ee Oregon ama CDC.

*Iskastoo la doorbidaayo in talaallada mRNA loo qaato kuurada koobaad ee xoojinta ah, haddana talaalka Johnson & Johnson ee COVID-19 ayaa la tixgelinayaa kiisaska qaarkood.

Qof kasta oo jira 18 iyo kawayn ayaa kala dooran kara talaallada Pfizer, Moderna ama Johnson & Johnson midka noqonaaya kuuradaada xoojinta ah. Talaalka xoojinta ah qasab maaha inuu lamid ahaado talaalkii aad markii koobaad qaadatay, laakiin Pfizer ama Moderna ayaa la doorbidayaa.

Ma raadinaysaa talaalka COVID-19 ama kuurada xoojinta ah? Ka fiiri goobaha talaalka kana ogoow xog dheeraad ah oo kasoo baxday Oregon Health Authority (Maamulka Caafimaadka ee Oregon).

Bilaash oo uu helaayo qof kasta

Qofkee u qalma talaalkee ayuuna u qalmaa?

Dadka qaangaarka ah ee da'da 18 ama kawayn:

 • Pfizer

 • Moderna

 • Johnson & Johnson

Caruurta iyo kurayda Da'doodu u dhaxayso 6 bilood-17 sano jir:

 • Pfizer

Carruurta da'doodu u dhexayso 6 bilood–5 sano jir:

 • Moderna

I’m pregnant or may become pregnant. Can I get a COVID-19 vaccine?

Yes, the COVID-19 vaccines are safe even if you are pregnant, breastfeeding, trying to get pregnant, or might become pregnant in the future. There is no evidence that COVID-19 vaccines will cause problems with pregnancy or the ability to become pregnant. Consult with your doctor if you have questions about the COVID-19 vaccine and pregnancy.

If you are pregnant, have recently given birth or might become pregnant in the future, COVID-19 vaccines help prevent serious illness, death and complications during pregnancy.

Do I have to pay for the vaccine?

No, the vaccine is free for everyone, even if you don’t have health insurance.

Do I have to be a U.S. citizen to get the vaccine?

Everyone can get the COVID-19 vaccine, no matter your immigration status. You may be asked for information such as your name and phone number when you get the vaccine, but that information is private and won’t be shared with anyone. It is important for everyone who lives in Oregon to get the vaccine.

Waxa aad filan karto

Ma jiraan wax dhibaatooyin ah oo ka dhalan kara talaalka?

Kadib marka lagu talaalo, waxaad ciladaha qaar ka qaadi kartaa talaalka, sida qandho, xanuunka gacanta ama daal. Xanuunkaan waa wax caadi ah wuxuuna muujinayaan in talaalku uu shaqaynaayo uuna adkaynaayo difaaca jidhkaaga si uu ula dagaalamo fayraska. Dhibaatooyinka talaalka ka dhasha ayaa kaa ba'aaya maalmo yar gudahood. Saar meesha maro qaboow, cab biyo badan oo qaado nasiino badan. Daawooyinka xanuun bi'iyaasha ah sida Advil iyo Tylenol ayaa sidoo kale ku caawin kara.

Ciladaha ka dhalan kara:

 • Xanuunka gacanta

 • Daal

 • Madax xanuun, qandho, qarqaryo

 • Murqo xanuun, dikaan

 • Neefta oo kugu adkaata

Waxa la sameeyo:

 • Saar meesha baraf

 • Naso markaad u baahato

 • Naso, qaado qandho jabin. Haddii qandhadu gaarto 102 (calaamada heerka) ama ka badan, wac dhakhtarka.

 • Qaado qandho jabin. Saar wax kulul ama baraf.

 • Wac 911

Maxaa dhacaaya kadib marka la i talaallo?

Even after you get the vaccine, you may still be able to spread COVID-19. So, keep following safety steps to protect yourself and your loved ones:

 • Wear a mask or face covering where required or recommended

 • Stay away from others if you’re sick

 • Wash your hands often

 • Try to stay 6 feet apart from people you don’t live with

 • Avoid crowds

 • Keep gatherings small and outdoors when possible

 • When indoors, increase fresh air by opening a window or running a fan

Waa maxay “difaaca saf marka ah?”
Waxaa laga yaabaa inaad dadka ka maqasho "difaaca bulshada" ama "difaac safmar ah," Markaad qaadato talaalka COVID-19, jidhkaaga ayaa baranaaya la dagaalanka fayraska. Tan waxaa loogu yeeraa "difaaca jidhka." Difaaca jidhka bulshadu wuxuu yimaadaa marka dad ku filan la talaallo si loo joojiyo faafida fayraska, ayadoo la difaacaayo bulshada oo dhan. Ilaa taas laga helaayo, wali waxaa ugu badqab badan inaan raacno tilmaamaha maaskarada marka la amro ama lagu talinaayo yaree dadka isku imaanaaya xataa kadib marka aad talaalka qaadato, si aad u difaacdo bulshada oo dhan.


Waa maxay faracyada fayrasku?

Muddo kadib, dhammaan fayrasyada ayaa is dhal-dhala kadibna isbadala, ayagoo mararka qaar dhala noocyo awood badan, kana khatar badan kuwii hore. Mararka qaar waxaa yaraata khatartooda, laakiin wali way kasii faafid badan yihiin kuwii hore. Si kasta oo noocyada cusub ee talaalku u ekaadaan, waxaa loogu yeeraa "faracyada" fayraska. Delta iyo Omicron ayaa ah tusaaleyaasha faracyada COVID-19 ee ku faafay caalamka.

Saynisyahannada ayaa markasta raadinaaya faracyada cusub ee caabuqa COVID-19. Waxay adeegsadaan nidaam loo yaqaano taxaneyaasha hide sideyaasha si ay u aqoonsadaan faracyada, ayagoo ka ogaanaaya muunada qof laga helay COVID-19 ama muunada biyaha bulaacada ah oo lagasoo qaaday warshadaha sifeeya biyaha wasaqda ah oo ku yaala daafaha Oregon. Lo socoshada xaalada biyaha wasaqda ah ayaa si gaar ah waxtar ugu leh aqoonsiga faracyada waayo kuma xirna dad yeesha astaamaha xanuunka ama laga helay caabuqa COVID-19. Waxay keliya ku xiran tahay unugyada biyaha wasaqda ah, waxaana ognahay in unugyada fayraska COVID-19 ay ku dhex nool yihiin saxaradeena iyo kaadideena. La socoshada biyaha wasaqda ah ayaa sidoo kale wax nooga sheegaysa meesha faracyadu ay ku faafayaan gudaha gobalka.

Markaan faracyada qaababkaan ku raadino, khubarada caafimaadka dadwaynaha ayaa fahmi kara kadibna bixin kara xogta soo socota ee farac kasta oo fayraska kamid ah:

 • Heerka faafitaanka

 • Darnaanta xanuunka COVID-19 waxaa keeni kara

 • Waxtarka talaalka iyo kuurada xoojinta ah

 • Waxtarka daawooyinka COVID-19

Si aad u hesho xogta ku saabsan faracyada COVID-19 ee ku faafaaya Oregon, booqo Bogga Xogta Faracyada COVID-19 ee Oregon, oo asbuuc kasta xog cusub lasoo gasho. Si aad xog badan uga hesho faracyada fayraska ee ka jira dalka oo dhan, booqo webseedka Xarunta Xakameynta iyo Ka hortaga Cudurada , kaasoo aad ka helayso aalada dabagalka xogta oo la cusboonaysiiyo markasta.

Talaallada iyo kuurooyinka xoojinta ah ayaa wali ah difaaca ugu fiican ee aan uga hortagi karno caabuqa COVID-19, faafitaankiisa iyo xanuunka daran. Tallaabooyin kahor oo dheeraad ah sida xirashada maaskarada markaad la joogto dadka kale iyo ka fogaanshaha dadka kale ayaa haboonaan kara meelaha qaar.