Waalidiinta iyo qoysaska

Jawaabaha talaalka ee waalidiinta iyo qoysaska

Carruurta jira 5 iyo kawayn ayaa hadda u qalma inay helaan talaalka COVID-19.

Haddii aad tahay waalid ama daryeele ilmo, waa wax caadi ah inaad su'aalo ka qabto talaalka cunugaaga. Waa muhiim inaad hesho jawaabta su'aalahaaga aadna la hadasho dhakhtarkaaga marka aad samaynayso dookha siinta talaalka COVID-19 cunugaaga.

Soo degso Su'aalahaan iyo Jawaabahaan ku saabsan talaalka COVID ee kurayda oo uu bixinaayo Dr. Bukhosi Dube, oo ah martida barnaamijka raadiyaha ee "Ask a Black Doctor (Waydii Dhakhtar Madoow ah)."

Soo daji

Soo daji

Ma tahay inaan cunugayga talaallo?

Carruurta ayaa aad ugu jiran kara COVID-19, talaalka ayaana ah qaabka ugu fiican ee looga difaaci karo. Faracyada cusub ee COVID ayaa aad u faafaaya, aadna ugu khatar badan da'yarta ku dhaqan Oregon na waxaa isbitaalka loo dhigaa COVID-19 dartiis. Nasiib wanaag, talaalladu waxay bixiyaan difaac waxtar leh oo ka hortagaaya in aad loogu xanuunsado ama isbitaalka qofka loo dhigo COVID-19 awgiis, ama inuu ku faafiyo dad kale.

Waa maxay dhibaatooyinka ugu badan ee ka dhalan kara talaalka?

Dhibaatooyinka ugu badan ee ka dhasha talaalka waa calaamado caadi ah oo muujinaaya in jirka cunugaagu dhisaayo difaac ka dhan ah fayraska. Dhibaatooyinka talaalka ka dhasha ayaa kaa ba'aaya maalmo yar gudahood.

Saarida meesha maro qaboow, cabida biyo badan iyo qaadashada nasiino badan ayaa ku caawin kara. Daawooyinka xanuun bi'iyaasha ah sida Advil ama Tylenol ayaa sidoo kale xanuunka kaa jebin kara.