Deyrta iyo xiliga qoobaha ayaa ka dhignaan kara inaad safarto aadna guryaha kula kulanto saaxiibada iyo qoyska. Tilmaamahaan ayaa naga caawinaaya ilaalinta badqabka dhexdeena si aan iskaga ilaalino COVID-19.

COVID-19

Talaalka COVID-19

Talaalka COVID-19
Get Vaccine Answers

Talaalka COVID-19
Waalidiinta iyo qoysaska

Jawaabaha su'aalaha ku saabsan carruurta iyo talaallada COVID-19