Nhà ở

Chương trình Hỗ trợ Tiền Thuê nhà Khẩn cấp Oregon

Thông Tin Cập Nhật Quan Trọng!

Sở Nhà ở và Dịch vụ Cộng đồng Oregon (Oregon Housing and Community Services, OHCS) đã đóng Chương trình Hỗ trợ Tiền Thuê nhà Khẩn cấp Oregon (OERAP) và ngng nhn đơn đăng ký mi vào ngày 21 Tháng Ba, 2022..

Sau đây là nhng điu quý v cn biết:

 • Những người thuê nhà đã nộp đơn đăng ký mới cho các chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà khẩn cấp tại đa phương có thể được bảo vệ khỏi bị trục xuất vì không thanh toán tiền thuê nhà trong khi đơn đăng ký của họ đang được xem xét và xử lý. Người thuê nhà phải đưa ra bằng chứng cho chủ nhà của họ rằng họ đã đăng ký chương trình để nhận được sự bảo vệ.
 • Để tìm hiểu thêm về các chương trình địa phương, hãy truy cập các trang web được liên kết bên dưới để xem quý vị có đủ điều kiện nhận nguồn tài trợ của thành phố hoặc quận hay không:

Nếu quý vị bỏ lỡ thời hạn, các chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà và tiện ích khác có sẵn. Hãy gọi 211 hoặc truy cập 211info.org để tìm các nguồn trợ giúp ở khu vực của quý vị.

Bảo Vệ Trục Xuất Khỏi Nơi Cư Trú

Tất cả các biện pháp bảo vệ nơi cư trú s hết hn vào ngày 30 Tháng Chín, 2022. Để được bảo vệ, người thuê nhà phải cung cấp bằng chứng rằng họ đã nộp đơn đăng ký cho chủ nhà trước ngày 30 Tháng Sáu, 2022, hoặc tại hoặc trước bất kỳ phiên tòa đầu tiên nào, tùy theo thời điểm nào sớm hơn. Tài liệu có thể là:

 • bản sao hoặc ảnh của tài liệu qua email hoặc tin nhắn văn bản
 • email, ảnh chụp màn hình hoặc tài liệu bằng văn bản hoặc điện tử khác xác minh việc gửi đơn đăng ký hỗ trợ tiền thuê nhà khẩn cấp

Quý v có quyn được hưởng nhng bin pháp bo v này bt k tình trng tư cách công dân ca quý v là gì.

Hỗ Trợ Pháp Lý

Chương trình Hỗ trợ Tiền Thuê nhà Khẩn cấp của Oregon không thể cung cấp lời khuyên pháp lý. Nếu quý vị nhận được thông báo trục xuất, hãy nói chuyện với luật sư sớm nhất có thể. Các dịch vụ pháp lý miễn phí hoặc chi phí thấp có sẵn:

Nếu quý vị sống ở Quận Multnomah, hãy truy cập www.OregonRentersRights.org để tìm hiểu thêm về lệnh tạm cấm trục xuất của Quận Multnomah.

Những người thuê nhà có nguy cơ bị trục xuất ngay lập tức nên đăng ký hỗ trợ tiền thuê nhà ngay lập tức để tiếp cận các biện pháp bảo vệ trục xuất khỏi nơi cư trú và liên hệ với một tổ chức pháp lý:

Hướng dẫn của Các Dịch vụ Trợ giúp Pháp lý của Oregon (Legal Aid Services of Oregon) về những biện pháp bảo vệ trong trường hợp khẩn cấp do COVID-19

Hiệp hội Người Thuê nhà Cộng đồng (Community Alliance of Tenants) (Tiếng Anh & Tiếng Tây Ban Nha)

Đường dây nóng về Quyền của Người thuê nhà: 503-288-0130

Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu: 1–5 giờ chiều

Thứ Ba, Thứ Bảy: 6–8 giờ tối

Email: hotline@oregoncat.org

Trợ Giúp Dành Cho Chủ Nhà

Quỹ Hỗ trợ Chủ nhà (The Homeowner Assistance Fund, HAF) giúp những chủ nhà chậm trễ trong việc thanh toán khoản vay thế chấp và các chi phí nhà ở khác do đại dịch coronavirus. HAF sẽ mở theo từng giai đoạn, bắt đầu với trọng tâm là những chủ nhà có nguy cơ bị tịch thu nhà hoặc di dời. OHCS hiện đang nhận đơn đăng ký từ các chủ nhà trong Giai đoạn 1 và 2. Chủ nhà có thể xem lại tổng quan chương trình HAF và tờ thông tin về điều kiện hội đủ (có sẵn bằng Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha) để xác định khi nào họ cần nộp đơn.

Trước khi yêu cầu hỗ trợ thông qua HAF, chúng tôi yêu cầu chủ nhà liên hệ với công ty thu tiền trả góp mua nhà và/hoặc nhân viên tư vấn nhà ở phi lợi nhuận về các lựa chọn tức thì của quý vị. Chủ nhà nên tiếp tục làm việc với công ty thu tiền trả góp mua nhà của họ hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn nhà ở để giúp họ tìm ra các lựa chọn khác để tránh bị tịch thu nhà vì quỹ HAF có hạn và là biện pháp cuối cùng.

Để giúp chủ nhà điều hướng quá trình đăng ký, OHCS đã ra mắt một trang web tại oregonhomeownerassistance.org , trang web này cung cấp:

 • tổng quan về chương trình và các phúc lợi
 • yêu cầu về điều kiện hội đủ và mốc thời gian các giai đoạn
 • các nguồn trợ giúp đăng ký
 • các câu hỏi thường gặp
 • thông tin liên hệ
 • các công cụ ngăn chặn gian lận và báo cáo
 • trợ giúp pháp lý và các thông tin khác