Kể từ ngày 1 Tháng Năm, 2023: Các viên chức y tế cộng đồng của Oregon đã gỡ bỏ một số biện pháp ứng phó với COVID-19 do tình huống khẩn cấp liên bang đã kết thúc. Tìm hiểu thêm về các thay đổi mới nhất tại đây.

Nhà ở

Hỗ trợ Tiền thuê nhà

Để biết nguồn thông tin cập nhật nhất về nhà ở:

 • Hãy gọi 211 hoặc 1-866-698-6155
 • Email help@211info.org — Trả lời trong vòng 24 giờ
 • Nhắn mã zip của quý vị tới số 898211 (TXT211) — Thứ Hai-Thứ Sáu 9am đến 5pm
 • Tìm thêm nguồn trợ giúp tại 211info.org

Các Nguồn Thông tin Giúp Phòng ngừa Phân biệt Đối xử về Nhà ở

Hội đồng Gia cư Công bằng Oregon có trang nguồn thông tin trợ giúp liên quan đến đạo luật gia cư công bằng của liên bang bao gồm cách để nộp đơn khiếu nại phân biệt đối xử phi pháp về nhà ở. Trang này bao gồm các nguồn thông tin cụ thể cho người khuyết tật và người thuộc diện LGTBQIA2S+.

Dịch vụ tiện ích

Để được trợ giúp về dịch vụ tiện ích hãy liên hệ:

Hỗ trợ Pháp lý & Quyền của Người Thuê Nhà

Nếu quý vị nhận được thông báo trục xuất, hãy nói chuyện với luật sư sớm nhất có thể. Có các dịch vụ pháp lý miễn phí hoặc chi phí thấp. Nếu quý vị sống ở Quận Multnomah, hãy truy cập OregonRentersRights.org để tìm hiểu thêm về các nguồn trợ giúp.

Dự luật Hạ viện 2001 đã thông qua các biện pháp bảo vệ cho người thuê nhà. Nếu quý vị bị đưa ra tòa trục xuất vì không trả tiền thuê nhà, các khoản phí, hay nợ chủ nhà tiền khác, hãy liên lạc với Dự án Bảo vệ Khỏi Trục xuất của Trung tâm Luật Oregon (Oregon Law Center): 888-585-9638 hoặc evictiondefense@oregonlawcenter.org. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để lại tên, số điện thoại, ngày sinh của quý vị, và mã số vụ việc từ giấy tờ tòa án của quý vị.

Để tìm hiểu thêm về quyền của người thuê nhà, Hiệp hội Người Thuê nhà Cộng đồng (Community Alliance of Tenants) có một trang thông tin toàn diện dành cho người thuê nhà ở Oregon.

TRỢ GIÚP DÀNH CHO CHỦ NHÀ

Quỹ Hỗ trợ Chủ nhà (The Homeowner Assistance Fund, HAF) giúp những chủ nhà chậm trễ trong việc thanh toán khoản vay thế chấp và các chi phí nhà ở khác do đại dịch coronavirus. HAF sẽ mở theo từng giai đoạn, bắt đầu với trọng tâm là những chủ nhà có nguy cơ bị tịch thu nhà hoặc di dời. OHCS hiện đang nhận đơn đăng ký từ các chủ nhà trong Giai đoạn 1 và 2. Chủ nhà có thể xem lại tổng quan chương trình HAF và tờ thông tin về điều kiện hội đủ (có sẵn bằng Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha) để xác định khi nào họ cần nộp đơn.

Trước khi yêu cầu hỗ trợ thông qua HAF, chúng tôi yêu cầu chủ nhà liên hệ với công ty thu tiền trả góp mua nhà và/hoặc nhân viên tư vấn nhà ở phi lợi nhuận về các lựa chọn tức thì của quý vị. Chủ nhà nên tiếp tục làm việc với công ty thu tiền trả góp mua nhà của họ hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn nhà ở để giúp họ tìm ra các lựa chọn khác để tránh bị tịch thu nhà vì quỹ HAF có hạn và là biện pháp cuối cùng.

Để giúp chủ nhà điều hướng quá trình đăng ký, OHCS đã ra mắt một trang web tại oregonhomeownerassistance.org

trang web này cung cấp:

 • ổng quan về chương trình và các phúc lợi

 • yêu cầu về điều kiện hội đủ và mốc thời gian các giai đoạn

 • các nguồn trợ giúp đăng ký

 • các câu hỏi thường gặp

 • thông tin liên hệ

 • các công cụ ngăn chặn gian lận và báo cáo

 • trợ giúp pháp lý và các thông tin khác