Kể từ ngày 1 Tháng Năm, 2023: Các viên chức y tế cộng đồng của Oregon đã gỡ bỏ một số biện pháp ứng phó với COVID-19 do tình huống khẩn cấp liên bang đã kết thúc. Tìm hiểu thêm về các thay đổi mới nhất tại đây.

Hỗ trợ dành cho người già

Aging and Disability Resource Connection (ADRC)

Để nhận thông tin về các nguồn trợ giúp chính phủ hay cộng đồng sẵn có cho người cao niên và người khuyết tật ở Oregon, hãy gọi 1-855-ORE-ADRC hoặc truy cập https://www.adrcoforegon.org

Senior Loneliness Line là một dịch vụ điện thoại miễn phí trên toàn tiểu bang dành cho cư dân Oregon từ 55 tuổi trở lên.

Bất kỳ người cao niên nào trải qua cảm giác cô đơn, tách biệt, trầm cảm hay lo âu đều có thể hưởng lợi từ một cuộc nói chuyện qua điện thoại bảo mật với các chuyên gia của Senior Loneliness. Hãy gọi 503-200-1633 hoặc truy cập http://seniorlonelinessline.org.