Kể từ ngày 1 Tháng Năm, 2023: Các viên chức y tế cộng đồng của Oregon đã gỡ bỏ một số biện pháp ứng phó với COVID-19 do tình huống khẩn cấp liên bang đã kết thúc. Tìm hiểu thêm về các thay đổi mới nhất tại đây.

Các nguồn trợ giúp dành cho người khuyết tật

OHSU đã tập hợp một danh sách các nguồn trợ giúp liên quan đến COVID-19 dành cho người khuyết tật, bao gồm các buổi hội thảo trên web, thông tin chung, video và các đường link tới các nguồn trợ giúp của tiểu bang và liên bang.

Oregon Deaf and Hard of Hearing Services (ODHHS) tips for communicating while wearing face coverings

ODHHS tips for Deaf people seeking medical care during COVID-19

ODHHS checklist for Deaf people when creating a hospital “go bag"

NW Disability Support NWDSA/ABI cung cấp dịch vụ hỗ trợ COVID-19 cho người khuyết tật. Họ cung cấp dịch vụ bằng cả Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha. Để xem các nguồn trợ giúp và tài liệu, tập huấn, thông tin chung và các đường liên kết tới các nguồn trợ giúp của tiểu bang và liên bang dành cho người khuyết tật, hãy truy cập trang web của họ tại đây.

Để liên lạc với NW Disability Support qua điện thoại, hãy gọi:

503-238-0522 (hỗ trợ bằng Tiếng Anh)

503-262-4029 (hỗ trợ bằng Tiếng Tây Ban Nha)