Mùa thu và mùa đông là mùa để chúng ta đi du lịch và tụ tập trong nhà với bạn bè và gia đình. Những hướng dẫn này có thể giúp nhau an toàn khỏi COVID-19.

COVID-19

Vắc-xin COVID-19

Vắc-xin COVID-19
Dành cho phụ huynh & gia đình

Câu trả lời cho các câu hỏi của quý vị về trẻ em và vắc-xin COVID-19

Tìm hiểu thêm

COVID-19 Safety