Kể từ ngày 1 Tháng Năm, 2023: Các viên chức y tế cộng đồng của Oregon đã gỡ bỏ một số biện pháp ứng phó với COVID-19 do tình huống khẩn cấp liên bang đã kết thúc. Tìm hiểu thêm về các thay đổi mới nhất tại đây.

COVID-19

Vắc-xin COVID-19

Vắc-xin COVID-19
Dành cho phụ huynh & gia đình

Câu trả lời cho các câu hỏi của quý vị về trẻ em và vắc-xin COVID-19

Tìm hiểu thêm

COVID-19 Safety