Kể từ ngày 1 Tháng Năm, 2023: Các viên chức y tế cộng đồng của Oregon đã gỡ bỏ một số biện pháp ứng phó với COVID-19 do tình huống khẩn cấp liên bang đã kết thúc. Tìm hiểu thêm về các thay đổi mới nhất tại đây.

Hỗ trợ cho Thanh niên, Thiếu niên và Gia đình

Cộng đồng của quý vị có thể là nơi trợ giúp và mang lại sự thoải mái

Tìm sự hỗ trợ do cộng đồng của quý vị tạo ra, dành cho cộng đồng của quý vị. Tìm một cố vấn hiểu về những trải nghiệm của quý vị hoặc tham gia nhóm hỗ trợ với những người khác đang trải qua điều tương tự.

Danh sách dưới đây được tạo ra với sự trợ giúp từ cộng đồng để quý vị có thể tìm thấy các nguồn hỗ trợ về sức khỏe tâm thần và rối loạn sử dụng chất gây nghiện cho dù quý vị có bảo hiểm hay không. Có sự hỗ trợ tận tâm và giá cả phải chăng trong một cộng đồng, nơi quý vị có thể cảm thấy an toàn và được thấu hiểu.

Youth Era
Tổ chức thanh thiếu niên và trung tâm nguồn trợ giúp tập trung vào việc hỗ trợ những thanh thiếu niên đang gặp khủng hoảng.

Dịch vụ Hỗ trợ đồng đẳng dành cho Thanh thiếu niên có sẵn qua Chat hoặc Twitch, hoặc gọi 971-334-9295
www.youthera.or

YouthLine
Hỗ trợ giữa các thanh thiếu niên
Hãy gọi 877-968-8491
Nhắn tin teen2teen tới số 839-863
Chat
www.oregonyouthline.org

Reach Out Oregon
Hỗ trợ đồng đẳng dành cho phụ huynh và gia đình.

Sẵn sàng từ Thứ Hai - Thứ Sáu 12p - 7p (trừ ngày lễ) Hãy gọi 833-732-2467
www.reachoutoregon.org

Trillium Family Services
Một dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và hành vi lấy cộng đồng làm-trọng tâm dành cho cho trẻ em và gia đình, được chuẩn bị để điều trị các cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần một lần hoặc các tình trạng đang diễn ra..

Các Dịch vụ Lâm sàng/Trị liệu, hãy gọi 888-333-6177
www.trilliumfamily.org

Child Mind Institute
Các nguồn trợ giúp dành cho trẻ em và các gia đình đang gặp khó khăn về sức khỏe tâm thần, bao gồm dịch vụ hỗ trợdành cho các gia đình trong đại dịch coronavirus.
www.childmind.org

Morrison Child and Family Services
Hỗ trợ dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình của họ đang trải qua những thách thức về sức khỏe tâm thần và sử dụng chất gây nghiện.
Hãy gọi 503-258-4200
www.morrisonkids.org

Portland Therapy Center
Cơ sở dữ liệu cho phép tìm kiếm thông tin về các chuyên gia sức khỏe tâm thần tại khu vực Portland.
Tìm một chuyên gia trị liệu ở Portland, người chuyên làm việc với thanh thiếu niên và thiếu niên.
www.portlandtherapycenter.com

Building Healthy Families
Hỗ trợ gia đình và các nguồn trợ giúp giáo dục cho phụ huynh, người chăm sóc, những người sắp trở thành cha mẹ, học sinh và trẻ em.
Tại Quận Wallowa, hãy gọi 541-426-9411
Tại Quận Baker, hãy gọi 541-524-2331
Tại Quận Union, hãy gọi 541-398-0674
Tại Quận Malheur, hãy gọi 541-216-3101
www.oregonbhf.org

Friends of the Children
Chương trình cố vấn dành cho thanh thiếu niên kết nối các thanh thiếu niên với cố vấn dành cho người lớn.
Hãy gọi 503.281.6633
www.friendsofthechildren.org

Family Nurturing Center
Dịch vụ hỗ trợ giáo dục dành cho trẻ em từ 0-5 tuổi học tập dành cho các phụ huynh tại Quận Jackson và Josephine.
Hãy gọi 541-779-5242
www.familynurturingcenter.org

NAMI Children and Families
Một tổ chức dịch vụ sức khỏe tâm thần đồng đẳng dành riêng cho phục hồi tự định hướng thông qua các nhóm hỗ trợ trực tiếp và từ xa.
Tìm thông tin liên hệ tại Portland tại đây
https://namior.org/resources/community-resource-lists/children-and-families/

NW Family Services
Các dịch vụ và hỗ trợ rối loạn do lạm dụng chất gây nghiện dành cho thiếu niên và thanh thiếu niên. Các dịch vụ có sẵn bằng Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha.
Trang Thông tin Liên hệ tại đây
https://www.nwfs.org

Reconnections Counseling
Một trung tâm điều trị lạm dụng chất gây nghiện ngoại trú cung cấp dịch vụ cho các cá nhân, thanh thiếu niên và gia đình ở Newport, Toledo, Lincoln City và Florence, Oregon.
(541-574-9570) https://www.reconnectionscounseling.com/

Oregon Family Support Network (OFSN)
Các dịch vụ do những cá nhân đồng đẳng lãnh đạo dành cho phụ huynh và người chăm sóc của trẻ em cần được hỗ trợ về cảm xúc, hành vi và sức khỏe tâm thần. Các dịch vụ giáo dục và tư vấn để giúp các gia đình và trẻ em điều hướng hệ thống sức khỏe và tìm kiếm các nguồn trợ giúp.
admins@ofsn.net (503) 363-8068
http://www.ofsn.net

Lincoln County Behavioral Health (Ban Sức khỏe Hành vi Quận Lincoln)
Một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng cho Quận Lincoln cung cấp dịch vụ cố vấn, quản lý hồ sơ, điều phối dịch vụ chăm sóc, quản lý thuốc và dịch vụ điều dưỡng trong cơ sở ngoại trú cho cả trẻ em và các cư dân trưởng thành của Quận Lincoln đang gặp khó khăn với các triệu chứng sức khỏe tâm thần.
541-265-4179
https://www.co.lincoln.or.us/hhs/page/mental-health-substance-abuse-and-problem-gambling

Lincoln County Child & Family Services (Dịch vụ Gia đình và Trẻ em Quận Lincoln)
Một trung tâm cố vấn và hỗ trợ được cung cấp cho thanh thiếu niên và gia đình của quận Lincoln. Các dịch vụ bao gồm các chương trình chuyên biệt, quản lý hồ sơ chuyên sâu, chăm sóc toàn diện, các dịch vụ tại trường học, điều trị lạm dụng chất gây nghiện và phối hợp với các nguồn trợ giúp địa phương.
541-265-4179
https://www.co.lincoln.or.us

OSLC Developments, Inc.
Một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và rối loạn do lạm dụng chất gây nghiện cung cấp các chương trình điều trị ngoại trú cho các cá nhân, gia đình và trẻ em ở Quận Lane.
541-485-2711
https://www.odiclinic.org/


Center for Family Development (Trung tâm Phát triển Gia đình)
Một nguồn trợ giúp từ xa hoặc trực tiếp tại Quận Lane dành cho trẻ em, thanh thiếu niên, người lớn và gia đình đang bị rối loạn do lạm dụng chất kích thích, sức khỏe tâm thần hoặc bị đồng thời các rối loạn.
541.342.8437
https://www.c-f-d.org