Poputa May 11, 2023: Noun Oregon kewe chon angangen safean aramas meinisin ra kan wutawow ekkoch foforun ponu ngeni COVID-19 kena nupwen an ewe muunap atepwanepwan a kan sopweno. Kaeo chomong usun ekkewe minafon siwin kena ikei.

Ekewe aninis non State me local

Tumunun pechokunen ekiek me netip

Ika pwe ka mochen ren semwenin non mokur ika memefingaw aninis kena, ewe fonen aninisin Safe + Strong Helpline a nom ikei pwe reom iei.

  • Koko 800-923-4357

Met kopwe sinei nupwen kopwe kokori ewe nampa faniten aninis

Ika pwe epwe keran iei omw kokori ei nampan faniten aninis ren pekin aninis, iwe ina epwe chomong omw kapaseis. Mi wor emon epwe nomw ren an epwe ausening ngonuk me aninisuk.

Met epwe fis ika ka koko:

  • Ewe chon anisuk epwe eisinuk itomw me ifa usun an epwe anisuk

  • Ir mi tongeni repwe pwan eisinuk ekoch porous auchea fanitomw ren an epwe anisir, nge en mi tongeni omw kosap pwan ngenir

  • Ir repwe chok iseni ngenir met ka urenir

  • Ir repwe ausening ngonuk ren ew netip tong

  • Ir resap apwungunuk ika uronuk met kopwe fori

  • Repwe fen ngonuk ekoch ekiek faniten ia kopwe kuna me ia pwan ekoch aninis ika anisuk omw kopwe kutta ewe counselor

Ewe nampa faniten aninis resap atou ngeni pwan emon porousom kewe chinon chok mi wor sain ren pekin eaea ngawei ika poutano ika ra ani noninen faniten afeiengawok ika pwan ekoch aramas. Kose mochen kopwe no ngeni ewe website an ewe organization ren omw kopwe kea pwan ekoch porous faniten ekewe anukun nonomwur.