Poputa May 11, 2023: Noun Oregon kewe chon angangen safean aramas meinisin ra kan wutawow ekkoch foforun ponu ngeni COVID-19 kena nupwen an ewe muunap atepwanepwan a kan sopweno. Kaeo chomong usun ekkewe minafon siwin kena ikei.

Imw

Aninisin Nenien Rent

Ren ewe aewin minafon asofonon nenien angaiin aninisin imweimw kena:

 • Kori 211 ika 1-866-698-6155
 • Email help@211info.org — Ponu sefan me non 24 awa
 • Text eomuwe zip code ngeni 898211 (TXT211) -- Sarinfan-Animu 9am tori 5pm
 • Kuuta chomong nenien angaiin aninis kena non 211info.org

Nenien Angaiin Aninisin Pinepinen Koputen Imwimw Kena

Council ren Fichin Imweim seni Oregon a wor ew an peich ren nenien angaiin aninis a riri ngeni ewe annukun fichin imweimw seni federal mi pachenong ifa usun eom kopwe fileni ew kleim ren koputen imweim mi atai annuk. Ewe peich a pachenong afaten nenien angaiin aninis kena ren aramas kena ra nonom fiti terir me pwan aramas kena ir ra kan LGTBQIA2S+.

Fifi

Ren aninis fiti fifi kena, kori:

Aninisin Annuk & Pungun Chon Imweimw

Ika pwe ka kan angei ew taropwen arongorongen kasuwow, kapas ngeni emon sou annuk non fansoun ka kan tongeni. Ese wor momon ika kukunun mon aninisin annuk kena ra kan kawor. Ika pwe en ka nom non Multnomah County, churi OregonRentersRights.org ren eom kopwe sinei chomong usun ekkewe nenien angei aninis.

House Bill 2001 a passeni minafon tumunun chon rent kena. Ika pwe en ra kan uweikenong non kapungun katowow seni imwomw pokiten ren eom kose moni eom rent, momo kena, ika pwan ekkoch moni ka niwinimang ngeni ewe landlord, kori Oregon Law Center’s Eviction Defense Project: 888-585-9638 ika evictiondefense@oregonlawcenter.org. Kopwe moneta eom kopwe nikiti itom, nampan fon, ranin uputiwom, me pwan nampan ewe case seni noum kewe taropwen kapung.

Ren eom kopwe sinei chomong usun pungun chon rent kena, Community Alliance of Tenants a wor ew an peich ren unusenapen nenien angei aninis ren chon rent kena non Oregon.

Caawimaad Loo Fidinaayo Mulkiileyaasha Guryaha

Sanduuqa Caawimaada Mulkiileyaasha Guryaha (HAF) ayaa ka caawiya mulkiileyaasha guryaha ee kasoo dib dhacay bixinta dayntii gurigooda iyo qarashaadka kale ee guriga sabab la xariirta aafada cudurka korona fayras. HAF ayaa lagu furi doonaa wajiyo kaladuwan, ayadoo lagu bilaabaayo qayb diirada saaraysa mulkiileyaasha guryaha ee khatarta ugu badan ugu jira in guriga laga qaato ama laga barakiciyo. OHCS waxay hadda aqbalaysaa codsiyadaa ka yimaada mulkiileyaasha guryaha ee Qaybaha 1 iyo 23. Chon imweimw kena repwe kan tongeni cheki ewe porausen an HAF we program me taropwen porausen naf ngenin (a kan kawor non fosun Merika me Spein) ren ar repwe fini inet repwene kan aeoeo ngeni.

Me mwan tungoren aninis seni non HAF, chon imweni kena repwe kan kori nouruwe chon angei mon imwer me/ika emon counselorin imweimw esapw ren moni usun ar kewe finin mi kawor ngenir pokiten monien HAF kena ra kan awukuk me pwan ra kan chok ew nasenon nenien angei aninis.

Si looga caawiyo mulkiileyaasha guryaha adeegsiga nidaamka codsiga, OHCS ayaa furtay webseed laga helaayo oregonhomeownerassistance.org kaasoo baxsha:

 • dulmarka xogta barnaamijka iyo faa'iidooyinka laga helo

 • shuruudaha u qalmida iyo jadwalka wajiyada barnaamijka

 • ilaha codsiga

 • su`aalaha Inta badan la Isweydiiyo

 • meesha lagala xariiraayo

 • farsamooyinka kahortaga khiyaanada iyo wargelinta

 • caawimaada sharciga iyo xog dheeraad ah