Mùa thu và mùa đông là mùa để chúng ta đi du lịch và tụ tập trong nhà với bạn bè và gia đình. Những hướng dẫn này có thể giúp nhau an toàn khỏi COVID-19.

Khẩu trang và đồ che mặt

Hướng dẫn mới nhất về khẩu trang và đồ che mặt

Kể từ ngày 12 Tháng Ba, 2022: Hầu hết các cơ sở ở Oregon đều không còn bắt buộc phải đeo khẩu trang, đồ che mặt hoặc tấm che mặt, bao gồm cả các doanh nghiệp, tổ chức tín ngưỡng, trường học Mẫu giáo-Lớp12 và cơ sở giữ trẻ.

Khẩu trang và đồ che mặt vẫn được yêu cầu trong cơ sở chăm sóc sức khỏe và một số cơ sở khác.

Tất cả mọi người từ 5 tuổi trở lên bắt buộc phải đeo khẩu trang hoặc đồ che mặt và trẻ em từ 2 đến 5 tuổi được khuyến khích đeo khẩu trang hoặc đồ che mặt, trong các môi trường sau:

 • Bệnh viện

 • Văn phòng bác sĩ

 • Cửa sổ nhà thuốc và khu vực chờ

 • Văn phòng nha sĩ

 • Cơ sở chăm sóc khẩn cấp

 • Các cơ sở chăm sóc dài hạn và cơ sở hỗ trợ sinh hoạt

 • Các chương trình dân cư về sức khỏe hành vi

 • Trung tâm tư vấn, phục hồi và phục hồi chức năng

 • Trung tâm lọc máu

 • Trung tâm y tế tại trường

 • Bất kỳ văn phòng nào nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe

 • Ngoài ra, các trung tâm dành cho người cao tuổi hoặc các cơ sở sinh sống độc lập có thể tiếp tục yêu cầu đeo khẩu trang, đồ che mặt hoặc tấm che mặt và giãn cách thân thể. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà, chăm sóc sức khỏe tại nhà hoặc dịch vụ chăm sóc tế bào vẫn được yêu cầu đeo khẩu trang hoặc đồ che mặt khi cung cấp dịch vụ chăm sóc.

Một số doanh nghiệp, tổ chức, trường học, thành phố và quận cũng có thể tiếp tục yêu cầu đeo khẩu trang. CDC tiếp tục khuyến cáo mọi người đeo khẩu trang tại các địa điểm giao thông công cộng trong phòng kín vào thời điểm này.

Ai nên tiếp tục đeo khẩu trang?

Mặc dù khẩu trang sẽ không còn được yêu cầu trong hầu hết các cơ sở công cộng trên khắp Oregon, nhưng chúng vẫn có hiệu quả trong việc ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Nhiều người ở Oregon sẽ chọn tiếp tục đeo khẩu trang.

Quý vị nên tiếp tục đeo khẩu trang và tránh xa những người khác 6 feet nếu quý vị:

 • Không tiêm vắc-xin

 • Trên 65 tuổi

 • Có một hệ thống miễn dịch suy yếu

 • tình trạng bệnh lý tiềm ẩn khiến quý vị có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19 cao hơn

 • Sống với người nào đó thuộc một trong các nhóm này

Chúng tôi ủng hộ quyền chọn đeo khẩu trang của mọi người.

Quý vị có thể tìm thấy đồ họa chia sẻ trên mạng xã hội, bảng chỉ dẫn cho doanh nghiệp và các nguồn thông tin liên lạc khác từ Cơ quan Y tế Oregon.

Tải xuống

Nguồn trợ giúp dành cho doanh nghiệp

Chủ lao động có thể thể hiện sự ủng hộ đối với nhân viên và khách hàng của họ, những người chọn đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân và cộng đồng của họ khỏi COVID-19 bằng bảng chỉ dẫn #MasksWelcome, hình ảnh xã hội và chia sẻ thẻ bằng hashtag.

Nguồn trợ giúp dành cho cá nhân

Các cá nhân muốn đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân và cộng đồng của họ có thể tải xuống và/hoặc chia sẻ hình ảnh xã hội #MyMaskMyHealth hoặc sử dụng thẻ bắt đầu bằng hashtag để thể hiện sự ủng hộ của quý vị.