Deyrta iyo xiliga qoobaha ayaa ka dhignaan kara inaad safarto aadna guryaha kula kulanto saaxiibada iyo qoyska. Tilmaamahaan ayaa naga caawinaaya ilaalinta badqabka dhexdeena si aan iskaga ilaalino COVID-19.

Maaskarooyinka iyo gafuur xidhka

Tusmadii ugu danbaysay ee maaskarooyinka iyo gafuur xidhada

Laga bilaabo Maarso 12, 2022: Maaskarooyinka, gafuur xidhada ama gaashaannada wajiga ayaan qasab ahayn inta badan goobaha ku yaala Oregon, ayna ku jiraan ganacsiyada, xarumaha diinta, dugsiyada K-12 iyo xarumaha daryeelka ilmaha.

Maaskarooyinka iyo gafuur xidhada ayaa wali qasab ka ah xarumaha daryeelka caafimaadka iyo xarumaha kale qaarkood.

Qof kasta oo jira 5 sano iyo ka wayn waa qasab inuu xidho maaskaro ama gafuur xir, halka ilmaha da'doodu u dhexayso 2 iyo 5 sano aad loogu boorinaayo inay xidhaan gafuur Xirka, markay joogaan goobaha soo socda:

 • Isbitaalada

 • Xafiisyada dhakhtarka

 • Daaqadaha farmashiyaha iyo aaggaga sugitaanka

 • Xafiisyada dhakhtarka ilkaha

 • Xarunta Daryeelka degdega ah

 • Xarumaha daryeelka mudada dheer iyo xarumaha caawimaada ee la dagan yahay

 • Barnaamijyada caafimaadka dhimirka ee la dagan yahay

 • Xarumaha talo bixinta, soo kabashada iyo dhaqan celinta

 • Xarumaha sifaynta kalyaha

 • Xarumaha caafimaadka ee dugsiga ku yaala

 • Xafiis kasta oo daryeel caafimaad lagu baxsho

 • Waxaa intaas dheer, xarumaha dadka waawayn ama xarumaha dadka madaxa banaan ayaa wali qasab ka dhigi kara maaskarada, gafuur xidhka ama gaashaanka Wajiga, iyo kala fogaanshaha dadka. Adeeg bixiyaasha daryeelka guriga lagu baxsho, adeegyada caafimaadka ee guriga lagu baxsho ama adeegyada dadka dhimanaaya ayaa qasab ah inay xidhaan gafuur Xirka ama maaskaro markay daryeelka bixinayaan.

Qaar kamid ah ganacsiyada, ururada, dugsiyada, magaalooyinka iyo degmooyinka ayaa sidoo kale sii wadi kara inay qasab ka dhigaan maaskarada. CDC waxay sii wadaa inay ku taliso in dadku xidhaan maaskarada markay joogaan gudaha xarumaha gaadiidka dadwaynaha wakhti xaadirkaan.

Qofkee ayay tahay inuu sii wado xiddhashada gafuur xirka?

Inkastoo aan maaskarooyinku hadda kadib qasab ku noqon doonin goobaha dadwaynaha ee Oregon oo dhan, wali waxay muhiim u yihiin kahortaga faafida COVID-19. Dad badan oo ku dhaqan Oregon ayaa dooran doona inay sii wadaan xirashada maaskarada.

Waxaa lagu talinayaa inaad sii wado xirashada maaskarada aadna 6 fiid ka fogaato dadka kale haddii:

 • Aadan talaalka qaadan

 • Aad ka wayn tahay 65 sano

 • Nidaamkaaga difaaca jirku liito

 • Aad qabto cudur uur ku jirta ah kaasoo khatar wayn kuu gelinaaya inaad aad ugu xanuunsato COVID-19

 • Aad la nooshahay qof kamid ah dadka qaba xaaladahaas

Waxaan taageeraynaa xaqa qof kasta u leedahay inuu doorto xirashada maaskarada.

Waxaad ka helaysaa sawirada faafinta baraha bulshada, boorarka ganacsiyada iyo ilaha kale ee isgaarsiinta Maamulka Caafimaadka ee Oregon.

Soo daji

Khayraadka ganacsiga

Loo shaqeeyaasha ayaa taageero u muujin kara shaqaalahooda iyo macaamiishooda doorta inay xidhaan maaskaro si ay uga difaacaan naftooda iyo bulshadoodaba caabuqa COVID-19 ayagoo adeegsanaaya hal ku dhiga #MaaskaradaWaaLaOgolyahay, sawirka bulshada ama dadka kale la wadaagaaya hal ku dhiga.

Khayraadka shaqsiyaadka

Dadka doonaaya inay xidhaan maaskaro si ay u difaacaan naftooda iyo bulshooyinkooda ayaa soo degsan kara iyo/ama sii faafin kara hal ku dhiga #MaaskaradayduWaaCaafimaadkayga ama adeegsan kara hal ku dhiga si ay u muujiyaan taageeradooda.